Algemeen

Klanten van IQ-PCC stellen hoge eisen aan zowel de betrouwbaarheid als de flexibiliteit van hun IT-systemen. Zij beseffen het belang van het snel en doeltreffend aan kunnen passen van hun bedrijfsvoering aan de voor hen relevante en actuele ontwikkelingen.

Naast de ‘klassieke’ ERP-oplossingen die inmiddels gemeengoed zijn geworden onder grote organisaties, biedt ERP ‘On the Cloud’ nu ook een zelfde betaalbare oplossing voor het MKB. Waren sommige klanten daarin een ‘early adopter’ die het belang en de mogelijkheden van webbased werken al snel inzagen, steeds vaker weten organisaties de gecombineerde voordelen van kostenbesparing, dataveiligheid, een lichte infrastructuur, faciliteren van het nieuwe werken en flexibiliteit te waarderen door voor de ‘Cloud’ software oplossingen van IQ-PCC te kiezen.