Application Portfolio & Master Data Analysis

Applicatie Portfolio & Stamgegevens Onderzoek

IQ-PCC kan u helpen om uw applicatie-landschap en/of uw beheer van stamgegevens (Master Data) weer op orde te krijgen. Een effectieve ondersteuning van uw bedrijfsprocessen vraagt een juiste mix van applicaties en ICT-systemen. Hoe kunnen managers in de huidige complexe ICT-infrastructuren nog afgewogen beslissingen nemen over uitbreiding van oude applicaties en/of vervanging en migratie van nieuwe applicaties?

De Applicatie Portfolio analyse (Application Portfolio Analysis).
IQ-PCC gaat uit van het processmodel met de hierbij behorende functionele requirements vanuit de business. In een volgende stap bepalen we de functionele en technische ‘gaten’ en ‘overlappingen’ in uw applicatie-landschap. Op basis hiervan zullen we oplossingen en alternatieven aandragen voor een juiste Applicatie Portfolio mix en een hiermee gepaard gaande implemenatie strategie.

Stamgegevens Onderzoek (Master Data Analysis).
Een consistent en eenduidig gegevensbestand is de kern van succesvolle bedrijven. In veel bedrijven zijn tot nu toe echter de meest relevante gegevens over meerdere en verschillende IT-systemen verdeeld. Dit leidt tot het probleem dat (Stam-)gegevens vaak ‘redundant’ of met geheel verschillende beschrijvingen opgeslagen worden en nauwelijks terug te vinden zijn. Dit kost alleen maar tijd, opslagcapaciteit en geld waardoor een effectieve en trefzekere ondersteuning van de bedrijfsprocessen nauwelijks mogelijk is.
  • Portfolio

    De MDM oplossingen van IQ-PCC helpen u met het waarborgen van uw gegevensconsistentie door uw stamgegevens te definieren, op te slaan en te synchroniseren zodat uitwisseling met andere bedrijfssystemen weer mogelijk is. Indien uw stamgegevens (weer) op orde zijn, vormt dit een uitstekende basis voor een integratie met onze Business Analytics oplossingen.