Enterprise Asset Management [SE-EAM]

ean-folder

Verbeter uw opbrengst van bedrijfsmiddelen


 

De meeste organisaties over de hele wereld worden geconfronteerd met een enorme druk om hun bedrijfsmiddelen proactief te beheren om kosten te verlagen,

de productiviteit te verhogen en snel te kunnen reageren op veranderende wet- en regelgeving. Voor asset-intensieve industrieën, kan optimalisatie van het beheer het verschil betekenen tussen winst en verlies, tussen naleving van de regelgeving en niet-naleving.


Kapitaalgoederen genereren vaak onzichtbare kosten die winst om kunnen zetten in verlies.

Als je geen aandacht besteed aan de totale kosten van de exploitatie van kapitaalgoederen, laat je in de (nabije) toekomst de kans liggen om het succes van uw bedrijf volledig te benutten. Succesvolle bedrijven weten dat effectief Enterprise Asset Management (EAM) meer doet dan alleen het toevoegen aan de basis – het vermindert ook het risico en geeft uw bedrijf een zekere mate van stabiliteit wat een groot verschil kan betekenen in volatiele markten.


Slecht presterende bedrijfsmiddelen kunnen vele verstrekkende – en negatieve – gevolgen hebben op de algemene gezondheid van een bedrijf.

Stilstand van bedrijfsmiddelen kan de productie verstoren en leiden tot een lagere klanttevredenheid. Ontoereikend preventief onderhoud kunnen de kosten verhogen van het op piek-niveau draaiend houden van bedrijfsmiddelen en apparatuur. Dit dwingt bedrijven om te investeren in nieuwe apparatuur wat wellicht onnodig was geweest. Ontoereikend beheer van bedrijfsmiddelen kunnen bedrijven bloot stellen aan schendingen van de veiligheidsvoorschriften en andere compliance-eisen. In tegenstelling tot vele andere factoren die de winstgevendheid van een onderneming kunnen beïnvloeden, is Asset Performance Management niet vaak top of mind voor leidinggevenden. Dit komt vaak omdat de reactie op ontstane druk op marges van oudsher is gericht op de mogelijkheden voor top-line groei, zoals het verhogen van de omzet. Succesvolle bedrijven erkennen dat verbetering van het beheer en de prestaties van hun bedrijfsmiddelen niet alleen de kosten zullen verlagen, maar ook hun vermogen voor top-line groei bevorderen.


Het fundamentele zakelijke doel in Enterprise Asset Management is om kapitaal-goederen zodanig te gebruiken, dat diensten op een veilige, duurzame en voldoende wijze kunnen worden verleend tegen de laagste kosten.

Bovendien door het opnemen van bedrijfsmiddelen beheer in de dagelijkse routine kunnen zakelijke organisaties meetbare kostenbesparingen realiseren en duurzame prestaties verbeteringen bereiken. Dientengevolge zal dit helpen het gebruik en de prestaties van bedrijfsmiddelen te maximaliseren, product-kwaliteit een boost te geven en de winstgevendheid te verbeteren, terwijl de nalevingskosten en risico’s worden verminderd.


De SE-EAM Suite ondersteunt de gehele cyclus van een optimaal beheer van fysieke bedrijfsmiddelen en maximaliseert hierdoor de waarde van een organisatie.

Het omvat Asset Data Management, preventief en correctief onderhoud, werkorder controle, kalibratie en keuring, voorraadbeheer en statistische analyse die de levenscyclus van operationele bedrijfsmiddelen aanzienlijk kunnen verhogen. de software houdt eenvoudig het beheer bij van alle bedrijfsmiddelen en volgt deze op alle niveaus waaronder: afdeling, gebied, ruimte, of de hele onderneming en verbeterd hiermee de dagelijkse effectiviteit van technici en onderhouds-personeel.


Download hier de EAM-Brochure (NL): SE-EAM-brochure(NL)(email)

Meer info via: SoftExpert@iQ-pcc.com

Written by