Business Intelligence


  • Business intelligence
    IQ-PCC helpt bedrijven bij het verzamelen, analyseren en intelligent weergeven van bedrijfsgegevens. Onze BI Professionals bedenken samen met u welke bedrijfsinformatie u nodig heeft en zorgen er voor dat deze informatie voor u ter beschikking komt. Onze Professionals gebruiken hiervoor Ramco’s Business Analytics Suite (onderdeel van Ramco DecisionWorkstm platform). Deze softwaremodulen zijn webbased (.net technologie) en maken gebruik van een SQL database waardoor data op structurele wijze kan worden geintegreerd.
Als eerste stap in het proces wordt samen met het management de Key Performance Indicators (KPI’s) bepaald op strategisch, taktisch en operationeel niveau. Deze KPI’s vormen de basis voor overzichtelijke dashbord’s (Balanced Scorecard, Management by Objectives, CMMI, TPM, etc.). De KPI’s dienen uiteindelijk zodanig gekozen te worden dat het in één overzicht weergeeft hoe de organisatie presteerd.

Om uiteindelijk inzicht te geven in het presteren van een organisatie, is het verzamelen en aan elkaar relateren van gegevens van groot belang. De professionals van IQ-PCC zorgen er voor dat de juiste transactie data (transaction data), event data en/of stamgegevens (master data) worden verzameld, gezuiverd, getransformeerd, opgeslagen en beheerd in een Data Warehouse.

Mochten de stamgegevens binnen uw IT-landschap niet consistent zijn, dan kan IQ-PCC u hiermee helpen (zie onze Master Data Analysis Solution). Ook helpen onze professionals u graag met vraagstukken over ‘Data mining’ (zoeken naar statistische verbanden in grote gegevensverzamelingen) en ETL (semantische koppeling tussen systemen). Vanuit het Data Warehouse kunnen wij de gegevens voor uw ‘dashbord’ real-time beschikbaar stellen, geschikt maken voor een diepere analyse en diverse rapportages genereren.