Bedrijfsproces Verbetering

Het ‘stroomlijnen’ van uw bedrijfsprocessen is hét antwoord voor organisaties om kosten te besparen en structurele prestatieverbeteringen of organisatievernieuwingen te realiseren. Het doel van het Business Process Improvement (BPI) model van IQ-PCC is het over de gehele lijn verbeteren van het rendement van uw bedrijf/divisie/afdeling. Wij gebruiken hiervoor een participatieve en transparante methode die in samenwerking met de Universiteit van Twente is ontwikkeld. De methodiek is in de praktijk al meerdere malen beproefd en heeft zijn waarde al in vele organisaties bewezen.

De unieke bottom-up methodiek van IQ-PCC wordt ondersteund met een webbased toolset (DrawBridge54©) en stroomlijnt uw bedrijfsprocessen binnen en tussen afdelingen. Hierdoor leren managers en medewerkers dezelfde taal te spreken en knelpunten sneller in de lijn zichtbaar te maken en op te lossen. Dit bespaart veel ergernis, geld, tijd en energie waardoor uw medewerkers zich kunnen richten op belangrijkere zaken namelijk: de interne en externe klanten!

De voordelen van onze methodiek zijn:

  • Participatief model: managers en medewerkers doen actief mee
  • Continu verbetermodel: niet een éénmalige actie, wij leren u de methodiek te onderhouden
  • Webbased toolset: zichtbaar voor iedereen en makkelijk te onderhouden
  • Lage kosten: we begeleiden het proces en trainen uw medewerkers
  • Resultaatgericht: verbeteracties worden concreet (SMART) gemaakt
  • Probleemoplossend: knelpunten worden opgelost en processen verbeterd
  • Evenwichtig: balans tussen strategie, beleid en uitvoering wordt zichtbaar gemaakt
  • Informatief: genereert snel overzicht voor het management
  • Snelle resultaten: bottom-up werkwijze waardoor snelle resutaten worden bereikt
Met de BPI methodiek van IQ-PCC maakt u de knelpunten binnen uw huidige strategie zichtbaar, lost ze op en levert u een instrument voor toekomstige strategische veranderingen.