Verandermanagement

IQ-PCC gelooft dat Verandermanagement (Change Management) een integraal onderdeel hoort te zijn van implemenatieprojecten. In onze ogen is een project pas succesvol, indien uw medewerkers kunnen en willen werken met de nieuwe systemen. De meeste veranderingen binnen een organisatie veroorzaken weerstand onder medewerkers. Onbekend maakt onbemind en waarom zouden we moeten veranderen? Deze weerstand is alleen weg te nemen door de medewerkers te overtuigen, te motiveren en te enthousiasmeren.

IQ-PCC heeft vakkundige communicatie- & verandermanagers, trainers en coaches in huis om u bij te staan in lastige migratieprojecten. Deze professionals zijn ‘gepokt en gemazeld’ op het gebied van verandermanagement en hebben in de praktijk geleerd om weerstanden te onderkennen, te benoemen en om te buigen naar een positievere instelling. Indien IQ-PCC uw implementatie uitvoerd dan vormen voornoemde veranderaspekten als training, coaching en communicatie een integraal onderdeel uit van het projectplan. Uiteraard kunt u voor de uitvoering van andere projecten ook onze hulp inroepen en gebruik maken van onze expertise. Wij doelen hierbij specifiek op projecten met organisatie- en cultuurveranderings aspekten.