Maatwerk Oplossingen

IQ-PCC is in staat om op vakkundige en zeer snelle wijze maatwerk oplossingen te ontwikkelen die uw ‘gaten’ in uw applicatie-landschap herstellen of vernieuwen. Onze professionals maken hierbij gebruik van de allernieuwste ontwikkelmethoden op basis van webbased instrumenten. Voor haar software ontwikkelings proces hanteren de Professionals van IQ-PCC onderstaand model:Het business procesmodel vormt het uitgangspunt voor de software ontwikkeling. Door het vakmanschap van onze Professionals, zijn wij in staat om uw business te vertalen in processen, functies, activiteiten, taken, user interfaces en business rules. Na uw review op de gespecificeerde documentatie wordt een ‘blauwprint’ en indien gewenst een prototype (webbased) van de software oplossing opgeleverd. Indien alle ‘stakeholders’ het eens zijn met de voorgenomen oplossingsrichting, wordt het project(implementatie-)plan geschreven. Indien het projectplan wordt goedgekeurd, kan de fase van engineering starten.Tijdens de fase van engineering worden alle puntjes op de i gezet en worden de technische specificaties ontworpen. Ook wordt Indeze fase de integratie met de andere IT-systemen (applicaties, databases, etc.) tot in detail voorbereid en ontwikkeld.

Vervolgens wordt de gehele oplossing (inclusief interfaces, conversies,etc.) in de ‘Rollout’ fase in een testomgeving uitvoerig en zorgvuldig getest alvorens overgegaan wordt naar het in produktie nemen van de oplossing.Tijdens alle fasen van het project kunnen wijzigingsverzoeken (Request for Change) worden ingediend. Na deze geregistreerd te hebben in een wijzigingsregister, wordt bekeken of deze wijziging kan en mag worden doorgevoerd. Nadat hiervoor toestemming is verleend, zal deze worden gespecificeerd, verwerkt, getest en uiteindelijk in produktie worden genomen. Waarna vervolgens alle relevante documentatie wordt aangepast en het’ verzoek tot wijziging’ wordt afgesloten.Om het gehele project beheersbaar te houden, wordt door onze Professionals voortdurend de planning en realisatie van het project bewaakt. Het bewaken van de planning en de realisatie vormt een integraal onderdeel van onze projectmanagement methodiek (zie onder ‘Diensten’: Project- en Change Management).