• MDM

    Beheer van Stamgegevens

    Het Beheer van Stamgegevens respectievelijk Master Data Management (MDM) betekent: het centrale beheer en opslag van gegevens (referentiegegevens), om over verschillende systemen heen gegevenskonsistentie te waarborgen. Als stamgegevens worden de belangrijke referentiegegevens van een bedrijf bedoeld, waartoe onder andere behoren:

  • Partijen (personen, klanten, prospects, medewerkers, leveranciers, partners, etc.);
  • Plaatsen (lokaties, kantoren, woon- en verblijfplaatsen, etc.);
  • Objecten (produkten, diensten, accounts, gebouwen, voorwaarden, etc.).

Ramco’s Master Data Management systeem houdt al deze gegevens bij elkaar, actualiseert ze en maakt ze beschikbaar voor gebruik door medewerkers, systemen en bedrijfsprocessen. Hierdoor kunnen de stamgegevens ten allen tijde gebruikt worden voor de analyse en de strategie van het bedrijf. Geschat wordt dat bedrijven door het inzetten van een MDM tot 80% op hun kosten besparen, alleen omdat de kosten van redundante gegevens vervallen (Bron: Gartner, “Tutorial: MDM 101 Basics”, 2009).

Met de MDM module van Ramco bent u in staat om uw stamgegevens te definieren, op te slaan, te beheren, te synchroniseren en uit te wisselen met alle andere bedrijfssystemen. Ramco’s MDM is een uitstekende eerste stap naar een Business Proces platform en/of een Service Oriented Architecture (SOA) strategie.