• Business Analytics

    Business Analytics

    Met de Business Intelligence solutions van IQ-PCC bent u in staat om al uw bedrijfsdoelstellingen op strategisch, taktisch en operationeel niveau te kunnen volgen en bij te sturen daar waar nodig. IQ-PCC maakt hierbij gebruik van Ramco’s Business Analytics suite (onderdeel van het Ramco’s DecisionWorks platform) software.
Ramco Business Analytics (RBA) is webbased en is een zeer uitgebreid, intelligent en eenvoudig te hanteren instrument. U bent met RBA in staat om al uw prestatie-indicatoren (KPI’s) en gebeurtenissen (events) te kunnen meten, monitoren, analyseren en te managen. U kunt uw prestaties real-time volgen via dashbords die opgebouwd worden uit modellen als: Balanced Scorecard, Management by Objectives, CMMI, TPM, etc.

  • Performance Management Solutions
    Tevens kunt u ook gebeurtenissen (events) plannen en volgen, analyses maken, op elk gewenst moment overzichtelijke rapportages uitdraaien en u ontvangt automatisch meldingen en/of waarschuwingen (alerts). Kortom met RBA heeft iedere manager het ideale instrument in handen om leiding te geven aan zijn/haar bedrijfsprocessen.