Projectmanagement

De projectmanagers van IQ-PCC zijn allen Prince2 en/of IPMA gecertificeerd, hebben jarenlange projectmanagement ervaring en kennen uw businessprocessen als geen ander. Onze projectmanagers plannen, delegeren, bewaken en beheersen alle aspekten van het project. Bovendien motiveren zij alle betrokken partijen om de projectdoelstellingen te realiseren binnen de verlangde prestatiedoelen voor tijd, kosten, kwaliteit, scope, benefits en risico’s.

Afhankelijk van de grote van het project, kan de projectmanager worden bijgestaan door een Project Management Office (PMO), project assurance, change authority, projectleiders en andere vakspecialisten al dan niet komende uit uw eigen organisatie. De projectmanager wordt aangestuurd door een zogenaamde Project Board waarin uw bedrijf, gebruikers en leveranciers zijn vertegenwoordigd.

In de ogen van IQ-PCC is een project pas geslaagd als de gebruikers kunnen en willen werken met de nieuw ingevoerde informatiesystemen. Daarom vinden wij dat naast kennis en vaardigheden van projectmanagement methoden en technieken, onze Professionals ook moeten beschikken over andere vaardigheden. Wij doelen hiermee op zaken als: communicatief vaardig, creatief, bestand tegen stress, omgaan in politiek gevoelige omgevingen, etc.

Hiermee onderscheid IQ-PCC zich door niet alleen te focussen op invoering van (IT-)systemen maar ook op de gebruikers, de interne en externe communicatie en het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen.